Quy định về hình thức thanh toán | Decox Design

Những quy định về hình thức thanh toán và thời gian thanh toán sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng ký kết giữa Công Ty với khách hàng.

loading.gif
phone.png